جهت تنظیم ارتفاع ابزارک های موجود در صفحه اول کافی است اشاره گر ماوس را به مرز بین دو ابزارک بیاورید تا اشاره گرماوس تغییر شکل دهد، سپس با کشیدن ابزارک به طرف بالا و پایین امکان تنظیم ارتفاع ابزارک ها راخواهید داست.

مطابق با تصویر زیر امکان تغییر ارتفاع ابزارک ها برای شما وجود خواهد داشت.

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!