با توجه به دستورالعمل های ابلاغی و پیرو تاکید نهاد ناظر موارد زیر می تواند به عنوان تخلف معاملاتی محسوب شود و منجر به محدودیت دسترسی به معاملات برخط به طور موقت و یا دائمی گردد لذا در خصوص نحوه ارسال سفارش لازم است به موارد زیر دقت شود :

⛔️ سفارش فروش نمادهای بورسی کمتر از 5 میلیون ریال :
ارسال سفارش فروش با ارزش کمتر از 5 میلیون ریال در نمادهای بورسی تخلف معاملاتی محسوب خواهد شد.
در صورتی که کل ارزش دارایی در یک نماد کمتر از 500 هزار تومان باشد، صرفاً می‌بایست یک سفارش فروش در آن نماد و به ارزش کل دارایی ارسال گردد در غیر اینصورت مشمول تخلف معاملاتی خواهد بود.
مسئولیت کنترل مبلغ سفارشات بر عهده سهامدار می‌باشد.

⛔️ هجوم در جهت مثبت / منفی قیمتی :
ورود سفارش خرید بالاتر/ پایین تر از مظنه‌های خرید/ فروش جاری بازار می تواند باعث ایجاد روندی صعودی/ نزولی در قیمت اوراق بهادار شود. در صورتیکه این سفارشات باعث ایجاد منافع ( از قیمت‌ ایجاد شده ) به نفع شما یا سایرین باشد می تواند ظن دستکاری در قیمت ایجاد نماید.
مثال :
اکنون طبق جدول عمق بازار بهترین قیمت(مظنه) فروش 8492 ریال می باشد اگر فردی سفارش خرید با حجم قابل توجه به قیمت 8930 وارد کند و سهم را از منفی یک درصد به مثبت پنج درصد سوق دهد.
بدین ترتیب علی‌‌رغم وجود سفارش‌‌های فروش با قیمت‌‌های پایین‌تر، سفارش‌های خرید مشتری مذکور تماماً با قیمت حداکثر آستانه قیمتی مجاز وارد می شود و منجر به تغییر قیمت از منفی یک به مثبت 5 درصد ( 6 درصد نوسان مثبت) شده است.نکته : لازم به ذکر است در صورتی که تغییرات قیمتی کمتر از مثال بیان شده باشد نیز ( به عنوان مثال حرکت از منفی یک درصد به مثبت یک درصد تابلو) ممکن است از دید ناظر ظن دستکاری قیمت تلقی گردد.

⛔️ دستکاری قیمت بازگشایی :
سفارش چینی و حذف و یا ویرایش تمام یا بخشی از سفارش ها که منجر به تاثیرگذاری بر قیمت؛ نظیر قیمت آغازین، پایانی شود. یا مشتری برخط مکرراً اقدام به ورود و حذف سفارش‌ در سمت خرید و فروش نماید؛ ظن دستکاری ایجاد می نماید.
مثال :
مشتری مذکور طی بازه زمانی 8:35:00 الی 8:45:00 اقدام به ایجاد سفارش‌های خرید به حجم 500,000 سهم در حداکثر دامنه مجاز قیمتی نماد نموده و در ادامه در زمان 8:52:00 اقدام به حذف سفارش‌های مذکور می‌نماید که منجر به کاهش 9 درصدی قیمت نظری گشایش (قیمت سرخطی مشاهده شده در پنجره عمق بازار) از مثبت 4 تا منفی 5 درصد شده است.

⛔️ دستکاری قیمت بازگشایی و معامله در سمت مقابل :
سفارش چینی در جهت ترغیب دیگران و حذف سفارش وارده پس از ورود سفارش‌های سایر اشخاص و اقدام به انجام معامله در سمت دیگر، توسط یک یا چند شخص به صورت هماهنگ؛
الف : دستکاری قیمت بازگشایی و معامله در سمت خرید
مثال:
1) ارسال سفارش فروش در ساعت 8:35:30 الی 8:37:30 با مجموع حجم 300،000 برگه سهم در حداقل آستانه مجاز منفی 5 ، که این موضوع منجر به کاهش قیمت نظری گشایش نماد از منفی 1.1 درصد به منفی 4.9 درصد می-شود.
2) حذف سفارشات فروش ارسال شده تا ساعت 8:41:30
3) پس از آغاز زمان معاملات راس ساعت 9:04:05 اقدام به خرید همین نماد می¬نماید .

ب : دستکاری قیمت بازگشایی و معامله در سمت فروش
مشتری برخط در پیش گشایش نماد معاملاتی در ساعت 8:34:00 تا 8:34:55 اقدام به ورود سفارش خرید با حجم 350,000 سهم در نوسان مثبت 5 و سنگین‌تر کردن مظنه برتر سمت خرید نموده و سپس در ساعت 8:35:00 تا 8:35:41 سفارش‌های مذکور را حذف نموده، سپس مجددا در ساعت 8:36:30 تا 8:37:00 اقدام به ورود سفارش خرید با حجم 250,000 سهم در عمق مظنه های سمت خرید نموده و در ساعت 8:50:00 تا 8:58:30 سفارشات مذکور را حذف نموده است. مشتری مذکور در معاملات پیوسته اقدام به معامله فروش با حجم 150,000 سهم نموده است.

نکته : بازگشایی نماد در هر زمانی حتی در زمان فعالیت بازار نیز مشمول این مورد می شود.

⛔️ سفارش‌چینی با حجم کم و تعداد زیاد در یک جلسه معاملاتی :
مثال:
معامله گر به جای اقدام به ارسال یک سفارش با حجم 100،000 برگه سهم اقدام به ارسال 100 سفارش به تعداد 1000برگه سهم در هر سفارش نماید که تعداد معاملات را تصنعی تغییر دهد و از این تغییر به نفع خود یا دیگران بهره گیرد .
نکته 1 : ارسال سفارش با اعداد خاص مانند 999، 1111، 1234 و... که نشان دهنده پیام یا منظوری باشد؛ ممکن است از دید ناظر ظن دستکاری قیمت تلقی گردد.نکته 2 : اگر فرد یا افرادی بین مظنه برتر اول و دوم تعدادی سفارش با حجم کم جهت پوشش مظنه دوم قرار دهند بطوریکه سایرین امکان مشاهده فاصله قیمتی را نداشته باشند ممکن است ظن دستکاری بازار و جلوگیری از شفافیت بازار تلقی گردد.

⛔️ سفارش‌چینی غیرمتناسب با عرضه و تقاضای بازار :
مثال :
فرد یا افرادی (در مظنه 5 ام قسمت خرید) سفارش با حجم سنگین 250،000 و به قیمت 8400 قرار داده اند که بعد از کاهش قیمت آخرین معامله به اعداد نزدیک به 8400 اقدام به حذف سفارش خود می نمایند.مثال :
فرد یا افرادی که در قیمت های مختلف اقدام به ارسال سفارش در جهت خرید کرده باشند و در مظنه های متنوعی حجم های قابل توجه ارسال کرده باشند ( مانند شکل ) بطوریکه تاثیر محسوسی بر روند عرضه و تقاضا نماد داشته باشد و بعد از نزدیک شدن قیمت آخرین معامله به هر کدام از این سفارشات اقدام به حذف سفارش خود نمایند مرتکب تخلف می شوند.⛔️ قرار گرفتن در صف‌های خرید یا فروش با هدف طولانی شدن حجم صف خرید یا فروش :
مثال
نمادی دارای صف خرید با حجم 50 میلیون برگه سهم می باشد فرد یا افرادی با وارد کردن سفارش در ساعت 12.15 این صف را 10 میلیون سنگین تر می کنند و بعد از نزدیک تر شدن صف به سفارش این افراد اقدام به حذف یا ویرایش آن می نمایند.
نکته: اگر اضافه کردن سفارش در صف در ساعات پایانی جلسه معاملاتی باشد موجب ظن بیشتر ناظر جهت دستکاری می گردد.

⛔️ انجام معاملاتی بدون تغییر مالکیت نهایی با اهدافی مانند ایجاد قیمت‌های ساختگی یا القای رونق یا رکود در بازار می تواند ظن دستکاری ایجاد نماید.

⛔️ معامله با خود اکیدا تخلف می باشد.

⛔️ معاملات هماهنگ شده جهت دستکاری قیمت شامل موارد زیر :

1- انجام رقابت کاذب و هماهنگ‌شده که منجر به افزایش یا کاهش قیمت ورقه بهادار شود.

2- افزایش یا کاهش کاذب قیمت سهام از طریق خرید یا فروش سهام شرکت‌های با سرمایه پایین، سهم شناور کم یا با حجم مبنای پایین توسط یک یا چند کد معاملاتی مشخص

3- انجام معاملات ساختگی برخلاف اصول متعارف و منصفانه بازار جهت گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار

⛔️ ویژه سهامدارن عمده
با عنایت به این مهم که وفق بند 19 ماده 10 مکرر «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران» آن دسته از سهامدار/سهامداران عمده‌اي كه مالكيت 1 تا 25 درصد از سهام يك ناشر در بازار پايه فرابورس را دارند، براي عرضه هر ميزان از سهام تحت مالكيت يا كنترل يا نفوذ خود در بازار عادي بايد نسبت به اخذ تاييديه كميته درج اقدام نمايند. همچنين عرضه سهام توسط سهامدار/سهامداران عمده ناشر در بازار بلوك بازار پايه فرابورس، صرفاً پس از اخذ تاييديه كميته درج و حسب مورد ارائه تعهد خريدار يا خريداران جديد مبني بر اينكه در هر زمان كه تصميمي براي عرضه سهام خريداري ‌شده اتخاذ نمودند، سهام مذكور را با هر تعداد اوراق بهادار كه باشد صرفاً بر اساس روشي كه كميته درج تعيين مي‌نمايد، عرضه نمايند، امكان پذير است. در صورت عدم رعايت اين ماده، مديرعامل فرابورس مي‌تواند معاملات انجام‌شده را تأييد ننمايد.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!