در صورتی که تغییراتی همانند اضافه کردن نماد در دیده بان بازار (Market Watch)، چیدمان نمودارها و... در نرم افزار اعمال می‎کنید، اما بعد از خروج و مراجعه مجدد به نرم افزار شاهد عدم نمایش آن ها میشوید ، بایستی دلیل را در منوی ابزارها (Tools) و در قسمت (Option) جستجو کنید، به این ترتیب مطابق با تصویر زیر با فعال کردن گزینه ی نگهداری تنظیمات و اطلاعات شخصی، مشکل ذخیره نشدن تغییرات برطرف خواهد شد.

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!