خطای "سهامدار ممنوع المعامله می باشد" که در برخی سامانه ها با عنوان "سهامدار حق تقاضای سهام را ندارد" نمایش داده میشود زمانی اتفاق می افتد که سهامداران از سمت شرکت سپرده گذاری مرکزی با محدودیت انجام معامله فروش بر روی دارایی خود مواجه می شوند.
براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه سهامدارانی که دارایی بیش از 50 میلیون تومان داشته باشند و به مدت 2سال اقدام به فروش سهام خود نکرده باشند با محدودیت "ممنوع المعامله" مواجه می شوند. این قانون به منظور حفاظت از دارایی سهامداران وضع شده است.

برای رفع محدودیت فوق، سهامداران درصورتی که درسایت سجام ثبت نام و احراز هویت شده باشند، می‌توانند به درگاه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه کرده و مراحل زیر را دنبال کننداین مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!