پیغام شرطی یک ابزار جدید و بسیار پیشرفته معرفی شده در سامانه آنلاین پلاس کارگزاری مفید است که به کمک آن می توانید هشدارهای مختلفی برمبنای تغییر اطلاعات نمادها دریافت کنید.
در هشدارهای شرطی کاربر تعیین می کند که در صورت رخداد "شرط" یا همه "شروط" مورد نظرش از سامانه آنلاین پلاس پیام دریافت کند.

جهت ثبت هشدار شرطی:
ابتدا در قسمت "لیست شرط ها" شروط مورد نظر خود را با استفاده از پارامترهای موجود ثبت کنید
مشخصات کلی شرط را انتخاب یک "عنوان شرط" درج کنید
زمان شروع و پایان را مطابق با زمانی که تمایل دارید شروط شما در بازار چک شوند در نظر بگیرید
با استفاده از "ثبت نهایی" هشدار شرطی خود را ثبت کنید

در تب "لیست پیغام های شرطی" می توانید جدولی از هشدارهای ثبت شده خود و آخرین وضعیت آنها مشاهده کنید.جهت مشاهده این صفحه، در یکی از صفحات قابل تغییر (3یا4یا5) ابزارک "هشدار شرطی" را اضافه نمایید و پس از پذیرش توافق نامه دریافت هشدار شرطی مطابق راهنمای بالا عمل بفرمایید.

ارسال سفارشات شرطی
در این ابزارک امکان ارسال سفارشات مورد نظر کاربر در صورت وقوع شروط تعیین شده توسط کاربر نیز وجود دارد. در صورتی که نیاز به این ابزار دارید می توانید در تماس با پشتیبانی کارگزاری مفید فعال سازی "سفارشات شرطی" را برای حساب خود درخواست نمایید.

لازم به تذکر است، استفاده از ابزارک ارسال سفارشات شرطی نیاز به شناخت کافی و تجربه انجام معاملات دارد. بنابراین در صورتی که کاربران شناخت کافی نسبت به انجام معاملات در بازار سهام ندارند، استفاده از ابزارک سفارشات شرطی به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!