اوراق اختیار فروش تبعی ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه و در زمان کاهش قیمت سهام است، در واقع سهامداران می توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی سهم خود را در برابر کاهش قیمت بیمه کنند.
نکات مهمی که هنگام خرید اوراق اختیار فروش تبعی لازم است بدانید :

اوراق اختیار فروش تبعی برای بیمه کردن سهام است در صورتی که سهم پایه آن را ندارید، خرید نکنید

در صورتی که سهام پایه را در پورتفوی خود نداشته باشید، خرید اوراق اختیار فروش تبعی اشتباه است و هزینه پرداخت شده بابت خرید از بین می رود.

بیشتر از تعداد دارایی پایه خرید نکنید !

در خرید اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر باید به تعداد سهام پایه ای که دارید ، خرید کنید در غیر این صورت خرید مازاد بر تعداد سهام پایه از بین می رود.

امکان فروش اوراق اختیار فروش تبعی بعد از خرید وجود ندارد

به فکر نوسان گیری و کسب سود از اوراق اختیار فروش تبعی نباشید ، امکان معاملات ثانویه و فروش اوراق اختیار فروش تبعی نیست ! دقت کنید .

اوراق اختیار فروش تبعی پس از تاریخ اعمال ارزشی نخواهد داشت

شما با خرید اوراق اختیار فروش تبعی فقط در تاریخ اعمال می توانید اختیار فروش خود را اعمال کنید و پس آن روز در صورت عدم اعمال ، اوراق قابلیت اعمال نخواهند داشت و ازبین می رود.

اوراق اختیار فروش تبعی به هر قیمتی ارزش خرید ندارد؛ حتما قبل از خرید، قیمت این اوراق را با توجه به بازده مورد نظر خود محاسبه کنید و تنها در صورتی که اوراق به قیمت مناسبی عرضه می شد، اقدام به خرید کنید.

برای توضیحات کامل در خصوص اوراق اختیار فروش تبعی کلیک نمایید.

لیست نماد های اوراق اختیار فروش تبعی که در بازار بورس اوراق بهادارتهران موجود است شامل نام نماد، تاریخ اعمال، قیمت اعمال ( ریال ) و سهام پایه آن به شرح زیر می باشد :

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!