این پیغام خطا در شرایطی دریافت می شود که مشتری در نماد مورد نظر موجودی سهم ندارد و بنابراین فروش آن سهم امکان پذیر نیست. دلیل بروز چنین مشکلی معمولا این است که کارگزار ناظر مشتری در این نماد کارگزاری مفید نیست.
در صورتی که سهم را از طریق کارگزاری مفید خریده اید ولی در روز کاری بعد این سهم در پرتفوی سپرده گذاری شما مشاهده نمی شود کارگزار ناظر شما در این نماد کارگزاری مفید نیست.

پرتفوی سپرده گذاری چیست؟

برای مشاهده سهم در پرتفوی سپرده گذاری و پیرو آن اقدام به فروش این سهم در کارگزاری مفید، در صورتی که آخرین خرید شما در این نماد در کارگزاری مفید بوده است، می توانید در سامانه آنلاین اقدام به ثبت "درخواست کارگزار ناظر" نمایید. سهم مذکور طی دو روز کاری به پرتفوی شما اضافه خواهد شد و سپس امکان فروش آن را خواهید داشت.

چگونه درخواست تغییر کارگزار ناظر ثبت کنم؟
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!