مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

✅ اصل شناسنامه
✅ اصل کارت ملی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

✅ تصویر روزنامه رسمی آگهی تآسیس
✅ تصویر روزنامه رسمی – آگهی کلیه تغییرات
✅ تصویر اساسنامه
✅حضور تمام اعضا صاحب امضا شرکت به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی
✅درخواست کد بورسی در قالب نامه ای با سربرگ شرکت که در آن کد اقتصادی، شماره ثبت و شناسه ملی شرکت ذکر شده باشد
✅ معرفی یک نماینده از جانب شرکت در قالب نامه ای با سربرگ شرکت و حضور شخص نماینده به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی ایشان
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!