چطور ثبت نام کنیم؟

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی
✅ اصل شناسنامه
✅ اصل کارت ملی

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی
✅ تصویر روزنامه رسمی آگهی تآسیس
✅ تصویر روزنامه رسمی – آگهی کلیه تغییرات
✅ تصویر اساسنامه
✅حضور تمام اعضا صاحب امضا شرکت به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی
✅درخواست کد بورسی در قالب نامه ای با سربرگ شرکت که در آن کد اقتصادی، شماره ثبت و شناسه ملی شرکت ذکر شده باشد
✅ معرفی یک نماینده از جانب شرکت در قالب نامه ای با سربرگ شرکت و حضور شخص نماینده به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی ایشان

شرکت های حقوقی همانند اشخاص حقیقی بعد از ثبت نام در سجام میبایست برای دریافت کد بورسی خود به یکی از شعب کارگزاری مفید مراجعه کنند.

لیست شعب کارگزاری مفید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!