شرکت های مشمول تحت احتیاط: شرکت هایی هستند که مشمول بندهای ب و ج ماده 19 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران شده اند.

جهت انجام معامله بر روی نمادهای تحت احتیاط، تكميل و تاييد فرم "اطلاع از ابهام معاملات تحت احتياط" الزامی می باشد.

لذا خواهشمندیم، با یکبار مراجعه به سامانه آنلاین پلاس یا مفید آنلاین نسبت به پذیرش و تایید توافق نامه مذکور اقدام نمایید.بازگشایی نماد و ارسال سفارش بر روی آن، منوط به پیام ناظر بازار می باشد.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!