این خطا زمانی داده می شود که قیمت درج شده در سفارش خارج از محدوده قیمت مجاز ارسال سفارش برای نماد است. در هر روز معاملاتی بسته با بازاری که نماد شرکت در آن لیست شده است قیمت مجاز برای ارسال سفارش ، در دامنه مشخص شده برای قیمت سهام که براساس قیمت پایانی روز معاملاتی قبل می باشد، امکان ارسال سفارش وجود دارد.

این بازه قیمت در سامانه آنلاین پلاس به شکل زیر به نمایش در می آید :

بازه مجاز در این مثال بین ۲,۷۶۷ و ۳,۰۵۷ ریال می باشد

در سامانه ایزی تریدر این بازه به شکل زیر نمایش داده می شود :

 بازه مجاز قیمت در این مثال بین ۷۹۹۱  و ۸۸۳۱  ریال می باشد

ضمنا در هنگام ارسال سفارش نیز قیمت مجاز در بالای پنجره قیمت نمایش داده می شود :

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!