معامله گران در این بخش می‎توانند گزارشی از سفارش های ارسال شده به سیستم کارگزاری را مشاهده کنند.مطلبق با تصویر فوق با استفاده از جستجوی پیشرفته، می‎توان نماد و سفارشات در بازه زمانی خاص وهمراه با جزئیات وضعیت سفارش، سمت خرید یا فروش، نوع حساب، مبدا و نوع بازار را فیلتر و جستجو کرد.
در مورد سفارشاتی که به صورت کامل و یا قسمتی از آن انجام می شوند، توجه داشته باشید که در سمت راستِ ردیف سفارش علامت یک فلش قابل مشاهده است، با کلیک کردن روی آن می‎توانید جزئیات سفارش از جمله زمان انجام معامله، حجم و قیمت، ریز کارمزد ها، مالیات و مبلغ کل سفارش را مشاهده کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!