در این بخش شما می‎توانید گردش مالی خود را در یک بازه زمانی مشخص، مشاهده نمایید.این ابزارک گزارش کلیه مراودات مالی (دریافت، پرداخت، خرید و فروش) را نمایش می‎دهد.

مطابق با تصویر فوق، جهت اعمال تغییرات درنوع گزارش، نوع تراکنش و بازه زمانی گزارش میتوانید از منو جستجو پیشرفته استفاده کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!