افزایش سرمایه
شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس غالبا به یکی از دو روش زیر اقدام به افزایش سرمایه می کنند

افزایش سرمایه از سهام جایره

در این نوع افزایش سرمایه شرکت ها از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی دارایی ها پس از تایید در مجمع عمومی فوق العاده
اقدام به افزایش سرمایه می نمایند.
بدین صورت که کلیه سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع سهامدار شرکت باشند مشمول این افزایش سرمایه می باشند
به کلیه سهامداران توصیه می شود در صورت تمایل به فروش سهام خود بعد از مجمع ، یک عدد از سهام خود را
در پرتفوی نگه دارند تا در زمان اعمال افزایش سرمایه به دارایی شما به صورت اتومات افزوده شود.

در صورت فروش کامل سهام بعد از مجمع ، باید پس از اعمال افزایش سرمایه اقدام به در خواست تغییر ناظر نمود


افزایش سرمایه از آورده نقدی

در این نوع افزایش سرمایه پس از برگزاری مجمع فوق العاده و تصویب آن به کلیه سهامداران حق تقدم نماد اعطا می گردد (به طور مثال حق تقدم نماد خودرو ، نماد خودروح است)

لذا کلیه سهام داران با توجه به اطلاعیه سایت کدال مبنی بر اطلاعیه <<اعلام پذیره نویسی عمومی >> در مهلت مقرر ذکر شده که به طور معمول مهلت ۶۰ روزه باشد مستلزم به واریز مبلغ اسمی سهام به حساب بانکی معرفی شده ی شرکت می باشند
به عنوان مثال اطلاعیه زیر در خصوص زمان استفاده از حق تقدم نماد شرکت سیمان غرب می باشدپس از واریز وجه به حساب شرکت و اعلام مشخصات به امور سهام شرکت ، باید منتظر اعمال افزایش سرمایه شد ، لذا توصیه می شود در نماد اصلی حداقل یک عدد از سهام را در پرتفوی خود نگه دارید تا در زمان تبدیل شدن حق تقدم به سهام و اعمال ان به صورت اتومات به دارایی شما افزوده شود

در صورت فروش کامل سهام بعد از مجمع ، باید پس از اعمال افزایش سرمایه اقدام به در خواست تغییر نظار نمود

در صورت عدم واریز مبلغ اسمی به امور سهام شرکت در زمان مقرر چه کاری باید انجام دهیم ؟

اگر دوره معاملات نماد حق تقدم تمام شده باشد،در صورتی که مبلغ اسمی سهم را به حساب شرکت واریز نکرده باشید، حق تقدم استفاده نشده توسط شرکت به فروش خواهد رسید. مبلغ ناشی از حراج حق تقدم استفاده نشده، پس از دوره ی حراج، توسط شرکت به حساب بانکی شما واریز خواهد کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و معرفی شماره حساب با امور سهام شرکت حود در ارتباط باشید

حق تقدم استفاده نشده چیت؟
در صورت عدم واریز مبلغ اسمی سهام توسط سهامدارانی که مالک حق تقدم بوده اند و در زمان مقرر مبلغ اسمی را واریز نکرده اند ، امور سهام شرکت این حق تقدم ها را به وکالت از سهامداران به فروش خواهد رسانید. لذا
دارندگان حق تقدم مجاز به فروش حق تقدم خود در این زمان نخواهند بود
و سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم استفاده نشده شرکت دارند باید علاوه بر مبلغ هر حق تقدم ، مبلغ اسمی ان را نیز پرداخت نماید که در سامانه های معاملاتی آنلاین کارگزاری مفید این مبلغ اسمی به صورت اتومات هنگام خرید کسر می گردد


نکته : در پرتفوی لحظه ای سامانه ی آنلاین پلاس گزینه ای تعبیه شده مبنی بر تبدیل حق تقدم به سهم ، قابل ذکر است این گزینه صرفا جهت تسهیل در محاسبات کاربر تعبیه شده و هیچ گونه عملکرد واقعی که ملاک دارایی شما قرار بگیرد ندارد
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!