دلیل اول : عدم دارایی در نماد مورد نظر ، این پیام در شرایطی برای شما به نمایش گذاشته می‎شود که از طرف سپرده گذاری پیام عدم دارایی بر روی سهام مورد نظر برای کد بورسی شما داده شده است. همچنین احتمال دارد سهم خود را در کارگزاری دیگر به فروش رسانده باشد .

دلیل دوم : فریز بودن سهم، مشتریانی که اقدام به خرید و فروش اعتباری سهام می‎کنند در صورتی که به کارگزار ناظر خود بدهکار باشند، کارگزار ناظر مجاز به فریز کردن سهم مشتری خود می‎باشد بدین ترتیب که مشتری تنها در همان کارگزاری قادر به فروش سهم خواهد بود و امکان تغییر ناظر بر روی سهم فریز شده برای سایر کارگزاری ها وجود نخواهد داشت.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!