ایزی تریدر این امکان را برای شما فراهم کرده است تا امکان ارسال یک سفارش به صورت مکرر را داشته باشید.

برای ارسال یک سفارش به صورت مکرر در فواصل زمانی بسیار کوتاه (مطابق تصویر) عمل کنید.


• به تنظیمات ایزی تریدر مراجعه کنید.

• گزینه تایید قبل از ارسال را خاموش کنید.

• دقت داشته باشید گزینه ارسال پی در پی سفارش با کلید F9 روشن باشد.

• یک سفارش ایجاد کنید و به جای ارسال سفارش روی دکمه F9 بزنید.

استفاده از این قابلیت برای افراد مبتدی توصیه نمی‎ شود.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!