سبدبان در واقع دارایی سهام شماست که زیر اطلاعات کاربر قرار گرفته شده است، در واقع در سبدبان شما قادر به مشاهده دارایی خود نزد کارگزاری مفید هستید.


اطلاعات موجود در سبدبان به صورت آنلاین متناسب با تغییرات بازار در حال تغییر میباشد.
ستون‌های سبدبان
وضعیت نماد: قابل معامله یا غیر قابل معامله بودن سهم را نشان می‌دهد.
دارایی سپرده گذاری: دارایی که در پایان روز معاملاتی قبل توسط شرکت سپرده‌گزاری گزارش شده، را نشان می‌دهد.

توجه داشته باشید که به روز رسانی سبدبان (پرتفوی) ، در ابتدای روز معاملاتی بعد انجام میگیرد.
خرید امروز: حجم خرید صورت گرفته در همان روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
فروش امروز: حجم فروش صورت گرفته در همان روز معاملاتی را نشان می‌دهد.
دارایی در لحظه: موجودی آنی هر نماد را با استفاده از اطلاعات ۳ ستون قبل مشخص می‌کند.
ثبت شده(خرید فروش): حجم سفارش های ثبت شده و انجام نشده جاری خرید و فروش را نشان می دهد.
میانگین خرید و میانگین فروش: میانگین وزنی تمام خرید‌ها یا فروش‌های روز جاری را نمایش می‌دهد.
آخرین قیمت و تغییر قیمت: آخرین قیمت معامله شده و درصد تغییر قیمت نماد را نشان می‌دهد.
ارزش فروش: میزان وجهی که از فروش کل دارایی آن نماد حاصل می‌شود، را نمایش می‌دهد.
و در آخر علامت + می باشد که با کلیک بر روی آن صفحه ارسال سفارش برای سهم مورد نظر باز می گردد.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!