قیمت درج شده در سفارش خارج از محدوده "قیمت مجاز" ارسال سفارش برای نماد است. در هر روز معاملاتی بسته با بازاری که نماد شرکت در آن لیست شده است قیمت مجاز برای ارسال سفارش 5 یا 10 درصد بالاتر و پایین تر از قیمت پایانی روز معاملاتی قبل می باشد. این بازه قیمت در سامانه های آنلاین مفید به اشکال زیر به نمایش در می آیند:

بازه مجاز در این مثال بین 2,767 و 3,057 ریال می باشد

در سامانه ایزی تریدر این بازه به شکل زیر نمایش داده می شود:


ضمنا در هنگام ارسال سفارش نیز قیمت مجاز در بالای پنجره قیمت نمایش داده می شود:
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!