اگر در هنگام ارسال سفارش در نظر داشته باشید که ارسال سفارش خود را به وقت دیگری موکول کنید می توانید سفارش خود را ذخیره کرده تا بعداً اقدام به ارسال آن کنید.
برای ذخیره کردن سفارش خود کافی است مطابق با تصویر زیر در هنگام ارسال سفارش به جای ارسال روی پیش نویش کلیک کنید.

این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!