دلیل اول : عدم دارایی در نماد مورد نظر ، این پیام در شرایطی برای شما به نمایش گذاشته می‎شود که از طرف سپرده گذاری پیام عدم دارایی بر روی سهام مورد نظر برای کد بورسی شما داده شده است. همچنین احتمال دارد سهم خود را در کارگزاری دیگر به فروش رسانده باشد .
دلیل دوم : آخرین معامله در کارگزاری مفید انجام نشده است، باید توجه به این نکته داشت که کارگزاری مفید تنها زمانی مجاز به انجام تغییر ناظر بر روی سهم مشتریان است که :

• آخرین معامله (خرید در آنلاین) در کارگزاری مفید انجام شده باشد

• مشتری اصل برگه سهم خود را به یکی از شعب کارگزاری مفید ارائه کرده باشد.
تحت شرایطی که شما آخرین معامله خود را در کارگزاری دیگر انجام داده باشید یا از آخرین معامله شما مدت زمان زیادی گذشته باشد، برای انجام تغییر ناظر خود میبایست یکی از شرایط فوق را فراهم کنید.
دلیل سوم : فریز بودن سهم، مشتریانی که اقدام به خرید و فروش اعتباری سهام می‎کنند در صورتی که به کارگزار ناظر خود بدهکار باشند، کارگزار ناظر مجاز به فریز کردن سهم مشتری خود می‎باشد بدین ترتیب که مشتری تنها در همان کارگزاری قادر به فروش سهم خواهد بود و امکان تغییر ناظر بر روی سهم فریز شده برای سایر کارگزاری ها وجود نخواهد داشت.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!