خطای "سهامدار ممنوع المعامله می باشد" که در برخی سامانه ها با عنوان "سهامدار حق تقاضای سهام را ندارد" نمایش داده میشود زمانی اتفاق می افتد که سهامداران از سمت شرکت سپرده گذاری مرکزی با محدودیت انجام معامله فروش بر روی دارایی خود مواجه می شوند.
براساس دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه سهامدارانی که دارایی بیش از 50 میلیون تومان داشته باشند و به مدت 2سال اقدام به فروش سهام خود نکرده باشند با محدودیت "ممنوع المعامله" مواجه می شوند. این قانون به منظور حفاظت از دارایی سهامداران وضع شده است.

برای رفع محدودیت فوق، سهامداران می بایست با مراجعه حضوری به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

در صورتی که امکان مراجعه حضوری وجود نداشته باشد سهامداران می توانند به یکی از شعب کارگزاری مفید مراجعه کنند و ضمن دریافت فرم "درخواست رفع ممنوع المعامله s" طبق راهنمایی کارشناسان مفید نسبت به رفع این محدودیت اقدام نمایند.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!