با استفاده از این امکان میتوان سفارش های خود را در حالت پیش نویس و حتی در خارج از زمان بازار ثبت کنید و در هنگام بازار اقدام به ارسال سفارش پیش نویس خود کنید.
برای ارسال سفارشات سرخطی با استفاده از این امکان می بایست قبل از 08:30 سفارش های خود را در حالت پیش نویس ذخیره کرده و در لحظه شروع بازار (مطابق با تصویر) سفارش های خود را ارسال کنید.
بر روی دکمه سه نقطه کلیک کنید.
سفارش های مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا همه سفارشات پیش نویس را با استفاده از دکمه انتخاب همه انتخاب کنید.
بر روی آیکون ارسال پیش نویس کلیک کرده و سفارش های خود را ارسال کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!