شرکت های حقوقی همانند اشخاص حقیقی بعد از ثبت نام در سجام میبایست برای دریافت کد بورسی خود به یکی از شعب کارگزاری مفید مراجعه کنند.لیست شعب کارگزاری مفید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!