عسكه۷۰۵۱ - پ.خ.سكه۹۷۰۵۱-۹۷۰۴۲۷

پ.خ : معرف سکه های پیش خرید شده است.
۹۷۰۵۱: تاریخ تحویل سکه ها از بانک ملی (نیمه اول مرداد ۱۳۹۷)
۹۷۰۴۲۷ : آخرین روز معاملاتی سکه های پیش خرید شده ( ۲۷ تیر ۱۳۹۷ )

سررسیدهای این اوراق از تیر ماه سال ۹۷ تا اردیبهشت ماه سال ۹۹ را میباشد.

در صورتی که اخرین رقم سمت راست نماد عدد صفر باشد (عسكه۷۰۴۰ - پ.خ.سكه۹۷۰۴-۹۷۰۴۲۳) متوجه خواهیم شد در ماه مذکور (تیرماه ۹۷) فقط یک نماد تعریف شده است و در صورتی که آخرین رقم سمت راست نماد عدد ۱ یا ۲ باشد به این معنا است که در آن ماه دو نماد تعریف شده است. ۱ یعنی تاریخ تحویل نمیه اول و ۲ یعنی تاریخ تحویل نمیه دوم
با توجه به محدودیت های نرم افزاری، هر قرارداد سلف استاندارد سکه (مانند گواهی سپرده سکه) معادل یک دهم سکه می‌باشد. به بیان دیگر برای خرید یک سکه باید عدد ۱۰ به عنوان حجم سفارش در نظر گرفته شود.
این مقاله مفید بود؟
خیلی ممنون!