حداقل مبلغ خرید برای کاربران سامانه های آنلاین یک میلیون ریال می باشد. لطفا با توجه به محاسبات ماشین حساب موجود در پنل ارسال سفارش، سفارش خرید خود را به گونه ای وارد کنید که مبلغ آن حداقل یک میلیون ریال + کارمزد خرید باشد.

حداقل مبلغ خرید سهام 1,004,640 ریال است

کارمزد معاملات بسته به نوع اوراق متفاوت است. به عنوان مثال کارمزد خرید سهام به میزان 0.00464 مبلغ خرید است.

نرخ کارمزد معاملات چقدر است؟
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!