طبق سیاست جدید بانک مرکزی:

هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.

در صورتی که تمایل به واریز وجه بیشتری را دارید از طریق "انتقال وجه بین بانکی" و یا "انتقال وجه داخلی" در بانک خود اقدام فرمایید و وجه مورد نظر را به یکی از حساب های بانکی کارگزاری مفید واریز کنید.

انتقال وجه داخلی:
در صورتی که برای انتقال وجه بانک شما و کارگزاری یکسان باشد (برای مثال هر دو بانک ملت باشند) با ثبت فیش واریزی در سامانه آنلاین، بعد از بررسی واحد مالی وجه انتقال داده شد از طرف شما به مانده نزد کارگزار اضافه خواهد شد.

انتقال وجه بین بانکی:
در صورتی که حساب بانکی شما نزد بانکی باشد که کارگزاری در آن حساب ندارد، باید انتقال وجه خود را به روش ساتنا انجام دهید و سپس اقدام به ثبت فیش در سامانه آنلاین فرمایید.

وضعیت فیش های ثبت شده حداکثر تا 24 ساعت کاری مشخص خواهد شد و در صورت حذف فیش علت آن در سامانه آنلاین ذکر خواهد.
با توجه به دلیل حذف شدن فیش می‎توانید اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهید.
وجه واریز شده به حساب کارگزاری حتما باید از حساب بانکی صاحب اکانت به حساب کارگزاری واریز شود.


مطلب پیشنهادی : طرح حامی
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!