در صورتی که پیش تر کد بورسی داشته باشید حداکثر تا پایان روز کاری ثبت نام، اطلاعات حساب شما از طریق ایمیلی که هنگام ثبت نام به ما معرفی کرده اید برای شما ارسال خواهد شد. آن دسته از مشتریانی که کد بورسی ندارند، با توجه به اینکه مراحل ثبت نام شما از طرف کارگزاری مفید درگیر مرحله اخذ کد بورسی از سازمان بورس می‎شود، حداکثر بعد از سه روز کاری، اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال خواهد شد.
در صورتی که در زمان تعریف شده اطلاعات حساب خود را دریافت نکردید با 8700-021 درتماس باشید تا موضوع از طرف پشتیبان شما بررسی شود.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!